BF5515 - Công nghệ sản phẩm nhiệt đới (chè, cà phê cacao, chất thơm, thuốc lá)

BF5515 – Công nghệ sản phẩm nhiệt đới (chè, cà phê cacao, chất thơm, thuốc lá)

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn BF5515 – Công nghệ sản phẩm nhiệt đới (chè, cà phê cacao, chất thơm, thuốc lá) mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng

BÀI GIẢNG  BF5515 - Công nghệ sản phẩm nhiệt đới

2. Báo cáo giữa kỳ/ thuyết trình

3. Đề thi công nghệ sản phẩm nhiệt đới

4. Tài liệu thí nghiệm (Có báo cáo)

BF5514 – Công nghệ sản phẩm giàu protein, lipid (CN Thịt, Thủy sản, Sữa, dầu béo)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top