tài liệu hoá công đại học bách khoa hà nội

Tài liệu Quá trình thiết bị 1 – Hóa công 1

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Quá trình thiết bị 1 – Hóa công 1 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Giáo trình các quá trình thiết bị (4 tập)

Ở đây mình tổng hợp lại các file sách các quá trình thiết bị gồm 4 tập. Cần bản nào thì các bạn tải bản đấy trong thư mục bên dưới nhé.

2. Sổ tay quá trình thiết bị (2 tập)

Ở đây mình tổng hợp lại các file sổ tay gồm 2 tập. Cần bản nào thì các bạn tải bản đấy trong thư mục bên dưới nhé.

3. Slide bài giảng quá trình thiết bị 1

Trong thư mục bao gồm nhiều bài giảng khác nhau của các thầy cô. Các bạn vào thư mục để xem chi tiết nhé.

slide bài giảng quá trình thiết bị 1 - hóa công 1

4. Bài tập quá trình thiết bị 1 – Hóa công 1

bài tập quá trình thiết bị 1 - hóa công 1

Trong thư mục bao gồm nhiều file khác nhau. Các bạn vào thư mục để xem chi tiết nhé.

5. Tổng hợp đề thi giữa kỳ, cuối kỳ

Trong thư mục bao gồm nhiều file khác nhau. Các bạn vào thư mục để xem chi tiết nhé.

6. Tài liệu thí nghiệm

Trong thư mục bao gồm nhiều file, các bạn vào trong để xem chi tiết nhé.

tài liệu thí nghiệm quá trình thiết bị 1 hóa công 1

6. Đề cương quá trình thiết bị 1

Tài liệu môn Hệ thống viễn thông

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top