tài liệu môn hệ thống viễn thông

ET4250(Q/E) – Tài liệu môn Hệ thống viễn thông

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Tổng hợp đề thi hệ thống viễn thông

Tất cả các file đề trong thư mục nên bạn xem trong thư mục nhé. Ở đây mình chỉ minh hoạt một ảnh thui.

đề thi hệ thống viễn thông

2. Tài liệu mở rộng

Đề Thi Và Công Thức HTVT

Ôn Tập Hệ Thống Viễn Thông

Tài liệu môn Hệ điều hành

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top