tổng hợp tài liệu môn hệ điều hành

Tài liệu môn Hệ điều hành

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn hệ điều hành mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài tập môn hệ điều hành

2. Bài giảng môn học

Trong thư mục bao gồm 2 bộ bài giảng khác nhau, các bạn vào để xem toàn bộ nhé.

Tài liệu môn Hệ cơ sở tri thức

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top