Tài liệu môn quản trị dữ liệu và trực quan hóa

Tài liệu môn quản trị dữ liệu và trực quan hóa

Tài liệu HUST (Tailieuhust.com) tổng hợp các file tài liệu học môn quản trị dữ liệu và trực quan hóa của SOICT HUST Đại học Bách khoa Hà Nội và một số nguồn khác mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng

Trong thư mục bao gồm 4 bộ bài giảng khác nhau, các bạn xem trong thư mục nhé

2. Giáo trình

3. Tài liệu tham khảo

4. Tài liệu Apache Nifi

5. Blogs

6. Một số tài liệu tham khảo khác

Tổng hợp tài liệu tham khảo

Tài liệu môn Project III – SOICT HUST

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top