sem

tài liệu môn Tin học kinh tế đại cương

Tài liệu môn Tin học kinh tế đại cương EM2301

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Tin học kinh tế đại cương EM2301 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé. 1. Slide bài giảng tin học kinh tế đại cương Trong thư mục bao gồm một số slide bài giảng và sách đi […]

Tài liệu môn Tin học kinh tế đại cương EM2301 Read More »

TÀI LIỆU Quản trị quy trình kinh doanh

EM3300 – Tài liệu môn Quản trị quy trình kinh doanh

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn quản trị quy trình kinh doanh mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé. 1. Bài giảng môn học 2. Bài tập 3. Bài tập lớn quản trị quy trình kinh doanh Trong thư mục bao gồm bài

EM3300 – Tài liệu môn Quản trị quy trình kinh doanh Read More »

tài liệu môn quản trị sản xuất

EM3417 – Tài liệu môn Quản trị sản xuất

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn quản trị sản xuất mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé. 1. Bài giảng môn Quản trị sản xuất Đã update bài giảng mới nhất của kỳ 20211 vừa rồi. Mọi người vào thư mục để xem

EM3417 – Tài liệu môn Quản trị sản xuất Read More »

Kinh tế vận hành hệ thống điện

EM4616 – Tài liệu Kinh tế vận hành hệ thống điện

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Kinh tế vận hành hệ thống điện mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Bài giảng Kinh tế vận hành hệ thống điện Dưới đây chỉ là

EM4616 – Tài liệu Kinh tế vận hành hệ thống điện Read More »

tài liệu môn quản trị chiến lược

EM4416 – Tài liệu môn Quản trị chiến lược

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn quản trị chiến lược mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé. 1. Bài giảng môn Quản trị chiến lược Dưới đây là tổng hợp các bài giảng môn quản trị chiến lược của các thầy cô trường

EM4416 – Tài liệu môn Quản trị chiến lược Read More »

tài liệu môn kinh tế tài nguyên môi trường

Tài liệu môn Kinh tế tài nguyên môi trường

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Kinh tế tài nguyên môi trường mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Bài giảng môn học Toàn bộ bài giảng các bạn xem trong thư mục

Tài liệu môn Kinh tế tài nguyên môi trường Read More »

Scroll to Top