tài liệu môn Tin học kinh tế đại cương

Tài liệu môn Tin học kinh tế đại cương EM2301

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Tin học kinh tế đại cương EM2301 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Slide bài giảng tin học kinh tế đại cương

Trong thư mục bao gồm một số slide bài giảng và sách đi kèm.

2. Bài tập nhóm và Bài tập thực hành

Bài tập nhóm có một số bài làm slide về một số chủ đề khác nhau liên quan tới excel.

Bài tập thực hành nhiều tuần và file thực hành ở thư mục bên dưới nhé.

Tài liệu môn Quản trị quy trình kinh doanh

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top