Khoa quốc phòng

Tổng hợp tài liệu các môn cơ sở ngành và chuyên ngành thuộc khoa quốc phòng – Đại học Bách Khoa Hà Nội

đường lối quân sự

Đường lối quân sự (Đường lối quốc phòng và an ninh ĐCSVN)

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu đường lối quân sự mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. Mình xem bài giảng thì thấy hai môn này giống nhau nên tài liệu có thể học chung

Đường lối quân sự (Đường lối quốc phòng và an ninh ĐCSVN) Read More »

Scroll to Top