CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG AN NINH

Tài liệu môn Công tác quốc phòng – An ninh

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Công tác quốc phòng an ninh (giáo dục QPAN) mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

0. Quiz tes trắc nghiệm ôn tập

Quiz test trắc nghiệm ôn tập môn công tác quốc phòng an ninh (giáo dục quốc phòng an ninh) được tạo trên nền tảng Azota và chia sẻ bởi bạn Trương Hùng.

1. Câu hỏi trắc nghiệm Công tác quốc phòng – An ninh

2. Tài liệu hỏi đáp trắc nghiệm

3. Một số đề thi

đề thi giáo dục quốc phòng an ninh

Tài liệu môn Đường lối quân sự

Tài liệu môn Quân sự chung và bắn súng

2 thoughts on “Tài liệu môn Công tác quốc phòng – An ninh”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top