viện vật lý kỹ thuật

ebook vật lý đại cương 1

Ebook Vật lý đại cương 1 (Trắc nghiệm & tự luận) – thi giữa kỳ, cuối kỳ

Vật lý đại cương 1 là một trong những môn đại cương mà hầu hết các sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (RHUST) đều phải học qua ít nhất một lần trong đời. Đây là một học phần tuy không quá khó nhưng đòi hỏi sinh viên phải có sự chăm chỉ […]

Ebook Vật lý đại cương 1 (Trắc nghiệm & tự luận) – thi giữa kỳ, cuối kỳ Read More »

Ebook Vật lý đại cương 2 tài liệu HUST

Ebook Vật lý đại cương 2 (Trắc nghiệm & tự luận) – thi giữa kỳ, cuối kỳ

Vật lý đại cương 2 là một trong những môn đại cương mà hầu hết các sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (RHUST) đều phải học qua ít nhất một lần trong đời. Đây là một học phần tuy không quá khó nhưng đòi hỏi sinh viên phải có sự chăm chỉ

Ebook Vật lý đại cương 2 (Trắc nghiệm & tự luận) – thi giữa kỳ, cuối kỳ Read More »

công cụ xử lý báo cáo thí nghiệm vật lý đại cương

Công cụ xử lý báo cáo thí nghiệm Vật lý đại cương 1 2 3

Gần đây, trong một lần tìm tài liệu thì mình có tải được 1 tool xử lý báo cáo thí nghiệm Vật lý đại cương của thầy Đức (có lẽ là cái mà thầy dùng để tạo báo cáo mẫu); thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn tool xử lý báo cáo

Công cụ xử lý báo cáo thí nghiệm Vật lý đại cương 1 2 3 Read More »

tài liệu môn Tài liệu môn Vật lý điện tử

PH3330/PH1204 – Tài liệu môn Vật lý điện tử

Dưới đây là tổng hợp tài liệu môn Vật lý điện tử dành cho sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. 1. Giáo trình Vật lý điện tử Cuốn giáo trình bao gồm 2 phần. Các bạn xem và tải ở trong thư mục nhé. 2. Bài tập môn học 3. Đề cương

PH3330/PH1204 – Tài liệu môn Vật lý điện tử Read More »

vật lý đại cương 1 cttt

PH1016 – Tài liệu Vật lý đại cương 1 CTTT

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Vật lý đại cương 1 CTTT mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm tài liệu của chương trình chuẩn nhé. 1. Bài giảng Vật lý đại cương 1

PH1016 – Tài liệu Vật lý đại cương 1 CTTT Read More »

vật lý đại cương 3

PH1130/PH1131 – Tài liệu môn Vật lý đại cương 3 (chương trình chuẩn)

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Vật lý đại cương 3 mà mình sưu tầm được dành cho các bạn chương trình chuẩn, các bạn chương trình vip cũng có thể tham khảo nhé. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước

PH1130/PH1131 – Tài liệu môn Vật lý đại cương 3 (chương trình chuẩn) Read More »

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2

PH112X – Tài liệu môn Vật lý đại cương 2 (chương trình chuẩn)

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Vật lý đại cương 2 mà mình sưu tầm được dành cho các bạn chương trình chuẩn, các bạn chương trình vip cũng có thể tham khảo nhé. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước

PH112X – Tài liệu môn Vật lý đại cương 2 (chương trình chuẩn) Read More »

Scroll to Top