vật lý đại cương 3

Tài liệu môn Vật lý đại cương 3

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Vật lý đại cương 3 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng vật lý đại cương 3 – Thầy Uẩn

Folder này chứa toàn bộ slide bài giảng VLĐC 3 của thầy Uẩn – viện VLKT. Mình chỉ demo một file cho các bạn xem thôi nhé.

2. Giải bài tập định hướng VLĐC 3 – Thầy Đức

3. Tài liệu trắc nghiệm VLĐC 3

Folder này tổng hợp các tài liệu trắc nghiệm VLĐC3. Khi có thêm mình cũng update vào thư mục này.

4. Tổng hợp công thức vật lý 3

5. Đề thi thử giữa kỳ vật lý đại cương 3

6. Tập đề trắc nghiệm lý 3 (VIP – dành cho ôn thi cuối kỳ)

tập câu hỏi trắc nghiệm VLĐC 3
trắc nghiệm lý thuyết vật lý đại cương 3

7. Tài liệu Câu hỏi tự luận (thi cuối kỳ offline)

Dưới đây là một bản tài liệu tự luân khác của pro Vũ Tiến Lâm

8. Tài liệu thí nghiệm Vật lý đại cương 3

Trong thư mục bên dưới có file hướng dẫn thí nghiệm VLĐC 3 của thầy Đức Mọi người vào thư mục để xem toàn bộ nhé, mình chỉ minh hoạ 1 file.

Trong thư mục bên dưới có file báo cáo mẫu thí nghiệm và số đo VLĐC 3. Mọi người vào thư mục để xem toàn bộ nhé, mình chỉ minh hoạ 1 file.

9. Bài Tập Vật Lí Đại Cương Tập 3

Tài liệu môn Đại số tuyến tính

3 thoughts on “Tài liệu môn Vật lý đại cương 3”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top