ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

MI114X – Tài liệu môn Đại số các nhóm ngành chuẩn

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn đại số các nhóm ngành chuẩn mà mình sưu tầm được. Ngoài ra các bạn chương trình elitech hay CTTT cũng có thể tham khảo nhé. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

khóa học đại só bcorn

1. Đề cương môn học và Bài giảng Đại số tuyến tính

  • Đề cương môn học đại số bạn có thể tải trực tiếp tại viện toán ứng dụng và tin học: http://sami.hust.edu.vn/de-cuong/
  • Phần bài giảng đại số thì có 2 file một là file của thầy Diệu, 2 là slide bài giảng thầy Nguyễn Hải Sơn. Mình thấy bài giảng của thầy Diệu có vẻ được mọi người dùng nhiều hơn.

2. Giải đề cương đại số các nhóm ngành

khóa học đại só bcorn

3. Tài liệu ôn thi giữa kỳ

Ở đây mình sẽ chia sẻ cho mọi bao gồm file ôn tập lẫn cả đề thi môn đại số tuyến tính. Chi tiết các bạn xem trong thư mục nhé.

khóa học đại só bcorn

4. Tài liệu ôn thi cuối kỳ

Dưới đây là tổng hợp các tài liệu và đề thi dành cho ôn tập thi cuối kì môn đại số. Mình sẽ update thêm khi có tài liệu mới

5. Tài liệu tham khảo khác

Tài liệu môn Giải tích 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top