Phương pháp tính và matlab CTTT

MI2110Q – Tài liệu môn Phương pháp tính và matlab CTTT

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Lập trình hướng đối tượng CTTT dành cho chương trình tiên tiến mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào để tải về nhé, mình chỉ demo một số file thôi. Các bạn chương trình chuẩn cũng có thể tham khảo nhé vì đa phần tài liệu là tiếng việt.

1. Bài giảng Phương pháp tính và matlab CTTT

2. Thực hành phương pháp tính và matlab CTTT

3. Tài liệu tham khảo

Tài liệu môn Lập trình hướng đối tượng CTTT

Tài liệu môn Phương pháp tính và matlab (chương trình chuẩn)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top