Lập trình hướng đối tượng CTTT

Tài liệu môn Lập trình hướng đối tượng CTTT

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Lập trình hướng đối tượng CTTT dành cho chương trình tiên tiến mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào để tải về nhé, mình chỉ demo một số file thôi. Các bạn chương trình chuẩn cũng có thể tham khảo nhé vì đa phần tài liệu là tiếng việt.

1. Bài giảng lập trình hướng đối tượng CTTT

Toàn bộ bài giảng các chương mọi người xem trong thư mục nhé.

2. Bài tập OPP và assignment

Trong thư mục gồm có bài tập OPP và bài assignment

3. Bài tập lớn

Bao gồm các đề tài bài tập lớn, hướng dẫn mẫu và một số bài tập lớn của sinh viên cho mọi người tham khảo nhé. Xem toàn bộ trong thư mục.

4. Outline nội dung chương 1-5

outline Lập trình hướng đối tượng CTTT

Tài liệu môn Language Communication Skills 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top