Khóa học Content Marketing Planning Hoạch định Nội dung thông minh

Khóa học Content Marketing Planning: Hoạch định Nội dung thông minh

Tài liệu HUST (tailieuhust.com) chia sẻ cho các bạn Khóa học Content Marketing Planning: Hoạch định Nội dung thông minh hoàn toàn miễn phí. Trong khóa học này, chúng tôi sẽ giới thiệu một framework gồm 6 giai đoạn để lập kế hoạch nội dung, giúp bạn xây dựng Content Plan, tạo ra nội dung nhất quán theo ý tưởng lớn, và đánh giá hiệu quả của nó.

Nội dung khóa học Content Marketing Planning

Tạo nội dung không phải là điều khó khăn, nhưng thách thức thực sự là tạo ra những nội dung chất lượng, truyền tải đúng thông điệp, và phù hợp với chiến lược marketing để giúp doanh nghiệp phát triển ổn định. Một Content Plan có thể được coi là chìa khóa để đạt được những mục tiêu này, không phụ thuộc vào sự may mắn. Trong khóa học này, chúng tôi sẽ giới thiệu một framework gồm 6 giai đoạn để lập kế hoạch nội dung, giúp bạn hiểu cách xây dựng Content Plan, viết nội dung nhất quán theo ý tưởng lớn, và đánh giá hiệu quả.

Nội dung khóa học Content Marketing Planning

Nội dung khóa học

Nội dung bao gồm

 • Buổi 1 – Giới thiệu khóa học
 • Buổi 2 – Vượt qua nỗi sợ
 • Buổi 3 – Mô hình hoạch định Content Plan
 • Buổi 4 – Nghiên cứu: Hiểu thương hiệu
 • Buổi 5 – Nghiên cứu: Hiểu độc giả
 • Buổi 6 – Nghiên cứu: Hiểu mục tiêu
 • Buổi 7 – Nghĩ & Chọn
 • Buổi 8 – Bão não
 • Buổi 9 – Sàng lọc
 • Buổi 10 – Bão não & Sàng lọc: ví dụ Elsa & Vinfast
 • Buổi 11 – Sắp lịch
 • Buổi 12 – Đo lường
 • Buổi 13 – Tài liệu tham khảo

Khóa học content marketing planning này dành cho:

 • Marketers mới dấn thân vào mảng Content Marketing, muốn tìm phương hướng lên kế hoạch nội dung.
 • Marketers đã làm việc với Content Marketing nhưng vẫn gặp khó khăn khi đa dạng bài viết, muốn có một quy trình lên kế hoạch nội dung bài bản.
 • Những bạn kinh doanh nhỏ, muốn tự sản xuất nội dung cho riêng mình.

Tải khóa học Content Marketing Planning: Hoạch định Nội dung thông minh

Lưu ý: Khóa học được sưu tầm trên mạng nên không thể tránh những thiếu xót và đã cũ nên các bạn thông cảm.

Mọi vấn đề liên quan tới bản quyền, xin vui lòng liên hệ qua email [email protected] để được hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời. Xin cảm ơn!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top