Khoa khoa học và công nghệ vật liệu

Tài liệu môn Nhập môn kỹ thuật vật liệu

Tài liệu môn Nhập môn kỹ thuật vật liệu

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Nhập môn kỹ thuật vật liệu – khoa vật liệu mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé. 1. Đề cương cuối kỳ Nhập môn kỹ thuật vật liệu Dưới đây là đề cương ôn tập cuối kỳ […]

Tài liệu môn Nhập môn kỹ thuật vật liệu Read More »

Vật liệu kỹ thuật, lựa chọn và sử dụng

MSE4011 – Tài liệu Vật liệu kỹ thuật, lựa chọn và sử dụng

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Vật liệu kỹ thuật, lựa chọn và sử dụng mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Bài giảng môn học CÁC BẠN XEM TOÀN BỘ BÀI GIẢNG

MSE4011 – Tài liệu Vật liệu kỹ thuật, lựa chọn và sử dụng Read More »

Quy hoạch thực nghiệm và tối ưu hóa

Tài liệu Quy hoạch thực nghiệm và tối ưu hóa

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Quy hoạch thực nghiệm và tối ưu hóa mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Bài giảng môn học Toàn bộ bài giảng, xem trong thư mục

Tài liệu Quy hoạch thực nghiệm và tối ưu hóa Read More »

TÀI LIỆU MÔN THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY

MSE3082 – Tài liệu môn Thiết kế chi tiết máy

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Thiết kế chi tiết máy mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Bài giảng môn học Trong thư mục gồm 3 file bài giảng Tài liệu môn

MSE3082 – Tài liệu môn Thiết kế chi tiết máy Read More »

Tài liệu môn Kỹ thuật môi trường trong công nghiệp

Tài liệu môn Kỹ thuật môi trường trong công nghiệp – MSE3061

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Kỹ thuật môi trường trong công nghiệp mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Slide bài giảng Tài liệu môn Hóa sinh đại cương

Tài liệu môn Kỹ thuật môi trường trong công nghiệp – MSE3061 Read More »

tài liệu môn Vật liệu kim loại

MSE3210 – Tài liệu môn Vật liệu kim loại

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Vật liệu kim loại mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé. 1. Slide bài giảng Trong thư mục bao gồm nhiều file khác nhau, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé. 2. Giáo trình

MSE3210 – Tài liệu môn Vật liệu kim loại Read More »

Nhiệt động học vật liệu

Tài liệu môn Nhiệt động học vật liệu MSE2020

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu nhiệt động học vật liệu mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Bài tập nhiệt động học vật liệu Thư mục gồm nhiều file, các bạn vào thư

Tài liệu môn Nhiệt động học vật liệu MSE2020 Read More »

tài liệu môn Công nghệ tạo hình vật liệu

Tài liệu môn Công nghệ tạo hình vật liệu

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Bài giảng môn công nghệ tạo hình vật liệu Tài liệu môn Công nghệ gia công sản phẩm may

Tài liệu môn Công nghệ tạo hình vật liệu Read More »

Scroll to Top