tài liệu môn Vật liệu kim loại

MSE3210 – Tài liệu môn Vật liệu kim loại

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Vật liệu kim loại mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Slide bài giảng

Trong thư mục bao gồm nhiều file khác nhau, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

2. Giáo trình môn học

Trong thư mục bao gồm nhiều file khác nhau, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

3. Bài tập vật liệu kim loại

Trong thư mục bao gồm nhiều file khác nhau, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

Tài liệu môn Vật liệu điện

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top