Tài liệu môn Nhập môn kỹ thuật vật liệu

Tài liệu môn Nhập môn kỹ thuật vật liệu

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Nhập môn kỹ thuật vật liệu – khoa vật liệu mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Đề cương cuối kỳ Nhập môn kỹ thuật vật liệu

 1. Ngành học Vật liệu học, xử lý nhiệt và bề mặt liên quan nhiều đến lĩnh vực nào sau đây?
  a) Cơ khí chế tạo máy (Ôtô, Xe máy, Máy bay, Tàu thủy, ….)
  b) Công nghiệp hóa chất
  c) Dệt may và thời trang
  d) Công nghiệp thực phẩm
 2. Lĩnh vực xử lý nhiệt trong ngành học Vật liệu học, xử lý nhiệt và bề mặt là làm gì?
  a) Xây dựng mô hình mô phỏng vật liệu
  b) Sử dụng nhiệt độ để làm thay đổi tổ chức của vật liệu
  c) Thiết kế, lựa chọn ra vật liệu mới
  d) Chế tạo vật liệu kích thước cỡ nano
 3. Lĩnh vực xử lý bề mặt trong ngành học Vật liệu học, xử lý nhiệt và bề mặt là làm gì?
  a) Chế tạo thép và gang
  b) Chế tạo ra các khối vật liệu siêu nhẹ
  c) Chế tạo ra lớp bề mặt mới có tính năng đặc biệt
  d) Chế tạo ra nhôm và hợp kim nhôm
 4. Lĩnh vực Vật liệu học trong ngành học Vật liệu học, xử lý nhiệt và bề mặt là làm gì?
  a) Nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu trúc và tính chất của vật liệu
  b) Nghiên cứu chế tạo ra vật liệu polyme ứng dụng trong công nghiệp dệt
  c) Nghiên cứu chế tạo vật liệu ứng dụng trong Y học
  d) Nghiên cứu ứng dụng vật liệu trong môi trường biển
 5. Sinh viên học ngành Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu có thể lựa chọn để học theo chương trình đào
  tạo nào sau đây?
  a) Cử nhân + Kỹ sư
  b) Cử nhân + Thạc sỹ
  c) Cử nhân
  d) Cả 3 đáp án trên

Tài liệu môn MSE4011 – Vật liệu kỹ thuật, lựa chọn và sử dụng

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top