tài liệu môn vật liệu học hust

Tài liệu môn Vật liệu học

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Vật liệu học mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Giáo Trình Vật Liệu Cơ Khí – Nguyễn Thị Yên

2. Slide bài giảng Vật liệu học

Trong thư mục bao gồm nhiều file bài giảng khác nhau, các bạn vào xem toàn bộ nhé.

3. Báo cáo thí nghiệm vật liệu kim loại

Trong thư mục bao gồm các ảnh chụp lại báo cáo, mọi người có thể tham khảo nhé.

4. Đề thi giữa kỳ

đề thi giữa kỳ vật liệu học

5. Tài liệu ôn thi cuối kỳ

Thư mục bao gồm các file đề cương, trắc nghiệm, bài tập trọng tâm để ôn thi cuối kỳ. Mình chỉ demo một file đề cương.

6. Tài liệu mới update

Tài liệu dưới đây do các bạn gửi về, đã được chia sẵn theo thư mục, các bạn có thể vào xem và tải tài liệu nhé.

Tài liệu mới update MÔN VẬT LIỆU HỌC

Tài liệu 1000+ từ vựng TOEIC theo chủ đề

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top