TÀI LIỆU MÔN THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY

MSE3082 – Tài liệu môn Thiết kế chi tiết máy

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Thiết kế chi tiết máy mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng môn học

Trong thư mục gồm 3 file bài giảng

Tài liệu môn hóa học chất rắn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top