Quy hoạch thực nghiệm và tối ưu hóa

Tài liệu Quy hoạch thực nghiệm và tối ưu hóa

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Quy hoạch thực nghiệm và tối ưu hóa mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng môn học

Toàn bộ bài giảng, xem trong thư mục

2. Bài tập quy hoạch thực nghiệm

Trong thư mục bao gồm nhiều file bài tập, các bạn vào thư mục để xem và tải toàn bộ nhé

3. Đề thi môn học

Trong thư mục bao gồm nhiều file đề thi, các bạn vào thư mục để xem và tải toàn bộ nhé

Tài liệu môn nhập môn cơ điện tử

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top