tài liệu môn thực tập cơ khí

ME3150 – Tài liệu môn Thực tập cơ khí

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn thực tập cơ khí mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Tài liệu môn thực tập CK

Tài liệu được chụp lại, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ ảnh nhé.

tài liệu thực tập cơ khí

Tài liệu môn quy hoạch thực nghiệm và tối ưu hóa

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top