Tài liệu môn Chi tiết máy (ME3090 + ME3101)

Tài liệu môn Chi tiết máy (ME3090 + ME3101)

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn chi tiết máy với 2 mã ME3090 và ME3101 – trường cơ khí mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng chi tiết máy

Trong thư mục gồm nhiều file bài giảng, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

2. Bài tập CTM

Các bạn vào thư mục để xem toàn bộ bài tập nhé, bài tập 2 mã nếu giống nhau các bạn có thể dùng chung nha.

3. Đề kiểm tra

Trong thư mục là một số đề kiểm tra, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

4. Tài liệu thí nghiệm

Dưới đây là tài liệu thí nghiệm

5. Sách chi tiết máy

SÁCH CHI TIẾT MÁY NGUYỄN TRỌNG HIỆP

Tài liệu môn Kỹ thuật đo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top