Tài liệu Bách Khoa

Tổng hợp tài liệu các môn học tại Đại học Bách Khoa Hà Nội từ các môn Đại cương, cơ sở ngành tới chuyên ngành các ngành khác nhau.

EE4271 - công nghệ xử lý nước thải

Tài liệu môn EE4271 Công nghệ xử lý nước thải

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn EE4271 Công nghệ xử lý nước thải Đại học Bách khoa Hà Nội mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé. 1. Bài giảng Công nghệ xử lý nước thải ĐHCN.Bài Giảng Kỹ Thuật Xử Lý Nước Thải …

Tài liệu môn EE4271 Công nghệ xử lý nước thải Read More »

Tài liệu môn Truyền động điện

Tài liệu môn Truyền động điện

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Truyền động điện – trường điện – điện tử Đại học Bách khoa Hà Nội mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé. 1. Bài giảng truyền động điện Trong thư mục gồm nhiều file bài giảng, các …

Tài liệu môn Truyền động điện Read More »

tài liệu môn Xây dựng chương trình dịch

Tài liệu môn Xây dựng chương trình dịch

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Xây dựng chương trình dịch – trường CNTT mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào để tải về nhé, mình chỉ demo một số file thôi. 1. Bài giảng Xây dựng chương trình dịch Bài giảng bên dưới chỉ là một bài giảng …

Tài liệu môn Xây dựng chương trình dịch Read More »

Linux hệ nhúng theo chuẩn kỹ năng ITSS - IT4946

Tài liệu môn Linux hệ nhúng theo chuẩn kỹ năng ITSS – IT4946

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Linux hệ nhúng theo chuẩn kỹ năng ITSS – IT4946 – trường CNTT mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào để tải về nhé, mình chỉ demo một số file thôi. 1. Bài giảng Linux hệ nhúng Bài giảng bên dưới chỉ là …

Tài liệu môn Linux hệ nhúng theo chuẩn kỹ năng ITSS – IT4946 Read More »

Thực hành xây dựng chương trình dịch IT4182

Tài liệu môn Thực hành xây dựng chương trình dịch IT4182

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Thực hành xây dựng chương trình dịch IT4182 – trường CNTT mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào để tải về nhé, mình chỉ demo một số file thôi. 1. Bài giảng môn học Bài giảng bên dưới chỉ là một bài giảng …

Tài liệu môn Thực hành xây dựng chương trình dịch IT4182 Read More »

Hệ thống thông tin web (Web Information System)

Tài liệu môn Hệ thống thông tin web (Web Information System)

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn BHệ thống thông tin web (Web Information System) mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào để tải về nhé, mình chỉ demo một số file thôi. 1. Bài giảng môn học Bài giảng bên dưới chỉ là một bài giảng minh họa, để …

Tài liệu môn Hệ thống thông tin web (Web Information System) Read More »

Scroll to Top