Tài liệu Bách Khoa

Tổng hợp tài liệu các môn học tại Đại học Bách Khoa Hà Nội từ các môn Đại cương, cơ sở ngành tới chuyên ngành các ngành khác nhau.

Vật liệu kỹ thuật, lựa chọn và sử dụng

Tài liệu Vật liệu kỹ thuật, lựa chọn và sử dụng

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Vật liệu kỹ thuật, lựa chọn và sử dụng mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Bài giảng môn học CÁC BẠN XEM TOÀN BỘ BÀI GIẢNG …

Tài liệu Vật liệu kỹ thuật, lựa chọn và sử dụng Read More »

Quy hoạch thực nghiệm và tối ưu hóa

Tài liệu Quy hoạch thực nghiệm và tối ưu hóa

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Quy hoạch thực nghiệm và tối ưu hóa mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Bài giảng môn học Toàn bộ bài giảng, xem trong thư mục …

Tài liệu Quy hoạch thực nghiệm và tối ưu hóa Read More »

tài liệu môn nguyên lý gia công vật liệu

Tài liệu môn Nguyên lý gia công vật liệu

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Nguyên lý gia công vật liệu mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Báo cáo thí nghiệm Báo cáo được chụp lại dưới dạng ảnh nên các …

Tài liệu môn Nguyên lý gia công vật liệu Read More »

Scroll to Top