Tài liệu NEU

Tổng hợp tài liệu các môn học tại Đại học Kinh tế quốc dân (NEU) từ các môn Đại cương, cơ sở ngành tới chuyên ngành các ngành khác nhau.

[NEU] Tổ chức và định mức lao động 2 AEP

[NEU] Tổ chức và định mức lao động 2 AEP

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu xã hội học AEP trường đại học kinh tế quốc dân NEU mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Bài giảng Tổ chức và định mức lao động […]

[NEU] Tổ chức và định mức lao động 2 AEP Read More »

QUẢN TRỊ THÙ LAO LAO ĐỘNG AEP - NEU

[NEU] Tài liệu môn Quản trị thù lao lao động AEP

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Quản trị thù lao lao động AEP trường đại học kinh tế quốc dân NEU mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Đề thi giữa kỳ quản trị

[NEU] Tài liệu môn Quản trị thù lao lao động AEP Read More »

QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC AEP - NEU

[NEU] Tài liệu môn Quản trị chiến lược AEP

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu quản trị chiến lược AEP trường đại học kinh tế quốc dân NEU mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Đề thi cuối kỳ Dưới đây là đề

[NEU] Tài liệu môn Quản trị chiến lược AEP Read More »

Scroll to Top