Tài liệu môn Dân số và phát triển AEP

[NEU] Tài liệu môn Dân số và phát triển AEP

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Dân số và phát triển AEP trường đại học kinh tế quốc dân NEU mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Đề thi học phần

2. Đề thi mid-term và đáp án tham khảo

3. Bài giảng Dân số và phát triển

Trong thư mục bao gồm tất cả bài giảng trên LMS. Các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

3. Coursebook

Dân số và phát triển AEP coursebook

Tài liệu môn Vật lý đại cương 2 – CTTT HUST

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top