Vật lý đại cương 2 CTTT

Tài liệu môn Vật lý đại cương 2 CTTT

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Vật lý đại cương 2 CTTT dành cho chương trình tiên tiến mà mình sưu tầm được từ lớp CTT. Các bạn nhấn vào để tải về nhé, mình chỉ demo một số file thôi. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm tài liệu của chương trình chuẩn nhé.

1. Bài giảng Vật lý đại cương 2 CTTT

2. Bài tập và lời giải

Bao gồm 2 file, 1 file đề và 1 file chuyên có lời giải

3. Đề thi giữa kỳ và lời giải Vật lý đại cương 2 CTTT

4. Tài liệu thí nghiệm

Toàn bộ báo cáo mẫu của các bài thí nghiệm các bạn xem trong thư mục nhé. Mình chỉ minh họa một bài.

TÀI LIỆU MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG CTTT

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top