tài liệu môn Tài liệu môn Vật lý điện tử

PH3330/PH1204 – Tài liệu môn Vật lý điện tử

Dưới đây là tổng hợp tài liệu môn Vật lý điện tử dành cho sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

1. Giáo trình Vật lý điện tử

Cuốn giáo trình bao gồm 2 phần. Các bạn xem và tải ở trong thư mục nhé.

giáo trình vật lý điện tử

2. Bài tập môn học

3. Đề cương ôn tập

4. Đề thi Vật lý điện tử

đề thi vật lý điện tử

5. Bài giảng môn học

Tài liệu môn Nhập môn học máy và khai phá dữ liệu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top