XÃ HỘI HỌC AEP - NEU

[NEU] Tài liệu môn xã hội học AEP

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu xã hội học AEP trường đại học kinh tế quốc dân NEU mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Đề thi cuối kỳ môn xã hội học

2. Bài giảng môn học

Tài liệu mônTuyển dụng nhân lực AEP – NEU

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top