Nhiệt động học vật liệu

Tài liệu môn Nhiệt động học vật liệu MSE2020

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu nhiệt động học vật liệu mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài tập nhiệt động học vật liệu

Thư mục gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

2. Giải bài tập NĐH vật liệu

Thư mục gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

Tài liệu môn nhập môn tương tác người máy

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top