Nhập môn tương tác người máy

IT4410 – Tài liệu Nhập môn tương tác người máy

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu nhập môn tương tác người máy mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Slide bài giảng

Thư mục gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

2. Bài tập lớn

Tài liệu môn nhập môn trí tuệ nhân tạo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top