nhập môn trí tuệ nhân tạo

Tài liệu Nhập môn trí tuệ nhân tạo

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu nhập môn trí tuệ nhân tạo mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Slide nhập môn trí tuệ nhân tạo

Thư mục gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

2. Bài tập môn học

3. Bài tập lớn

4. Đề thi nhập môn trí tuệ nhân tạo

Thư mục gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

5. Tài liệu về học máy

Thư mục gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

Tài liệu môn nhập môn kỹ thuật hóa học

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top