NHẬP MÔN KỸ THUẬT HÓA HỌC

CH2000 – Tài liệu Nhập môn kỹ thuật hóa học

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu nhập môn kỹ thuật hóa học mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Slide môn học

2. Tổng hợp báo cáo tham quan nhà máy + đồ án

Trong thư mục có hai bản báo cáo: Báo cáo mẫu tham quan nhà máy Ajnomoto, Mẫu báo cáo đồ án nhập môn – Công nghệ mạ hợp kim đồng kẽm

Tài liệu môn nhập môn điện

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top