tài liệu tin học đại cương

IT1XXX – Tài liệu môn Tin học đại cương – Nhiều nhóm ngành chuẩn

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu tin học đại cương mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

Đây là tài liệu chung cho tất cả các ngành, riêng các ngành không chuyên như kinh tế thì chỉ học phần cơ bản, không học phần thuật toán và code; phần thực hành thì học word, excel, powerpoint

1. Slide bài giảng tin học đại cương

Bài giảng này của nhiều giảng viên và gồm nhiều file, chi tiết các bạn xem trong thư mục nhé, mình chỉ demo một file thôi.

2. Giải sách bài tập tin học đại cương

3. Tài liệu ôn thi tin học đại cương

Khối kinh tế thi tin học đại cương khá đơn giản vì chỉ cần học phần trắc nghiêm tin học cơ bản là oke. Về phần thực hành thì chỉ thực hành về tin học văn phòng như word, excel, powerpoint cơ bản.

4. Tổng hợp đề thi cuối kì

5. Code giữa kỳ

6. Tổng hợp tài liệu tham khảo khác

Tài liệu môn Văn hoá kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp

4 thoughts on “IT1XXX – Tài liệu môn Tin học đại cương – Nhiều nhóm ngành chuẩn”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top