tài liệu văn hoá kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp

EM1180(Q) – Tài liệu Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Slide bài giảng, tài liệu lớp học VHKDTTKN

2. Bài tập tình huống

3. Đề thi văn hoá kinh doanh

4. Trắc nghiệm VHKD

5. Đáp án LMS

Tài liệu môn kinh tế vĩ mô

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top