MI3180 - Xác suất thống kê và quy hoạch thực nghiệm

MI3180 – Xác suất thống kê và quy hoạch thực nghiệm

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn MI3180 – Xác suất thống kê và quy hoạch thực nghiệm mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng môn học

Trong thư mục này bao gồm nhiều bài giảng của các thầy cô khác nhau và tài liệu ôn tập đi kèm, các bạn có tể vào thư mục để xem và tải tài liệu nhé.

2. Đề cương ôn tập

3. Tổng hợp đề thi

ĐỀ THI MI3180 - Xác suất thống kê và quy hoạch thực nghiệm

4. Sách Xác suất thống kê và quy hoạch thực nghiệm

Tài Liệu kỹ thuật đo

3 thoughts on “MI3180 – Xác suất thống kê và quy hoạch thực nghiệm”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top