vật lý đại cương 1 cttt

PH1016 – Tài liệu Vật lý đại cương 1 CTTT

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Vật lý đại cương 1 CTTT mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm tài liệu của chương trình chuẩn nhé.

1. Bài giảng Vật lý đại cương 1 CTTT

2. Bài tập và lời giải

3. Đề thi giữa kỳ VLĐC 1 CTTT

4. Tài liệu thí nghiệm

Tài liệu môn xác suất thống kê CTTT

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top