video thí nghiệm vật lý đại cương 1 hust

Video thí nghiệm Vật lý đại cương 1

Dưới đây là một số video sưu tầm của mình về thí nghiệm Vật lý đại cương 1. Các bạn xem tham khảo để tự tin hơn trong quá trình thí nghiệm nhé.

Bài 1: Làm quen với dụng cụ đo độ dài và khối lượng

Bài 2: Xác định momen quán tính vật rắn đối xứng

Bài 3: khảo sát dao động của con lắc vật lý và thí nghiệm gia tốc trọng trường

Bài 4: Thí nghiệm vật lý đại cương 1 – Xác định bước sóng và vận tốc truyền âm trong không khí

Bài 6: Xác định tỉ số nhiệt dung phân tử cp/cv của không khí

Tài liệu môn Vật lý đại cương 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top