TÀI LIỆU Quản trị quy trình kinh doanh

EM3300 – Tài liệu môn Quản trị quy trình kinh doanh

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn quản trị quy trình kinh doanh mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng môn học

2. Bài tập

3. Bài tập lớn quản trị quy trình kinh doanh

Trong thư mục bao gồm bài làm của nhiều nhóm. Mọi người có thể tham khảo

4. Đề cương ôn tập

Trong thư mục còn bao gồm một số file khác (cả hình ảnh). Mọi người vào thư mục xem toàn bộ nhé.

5. Giáo trình và sách tham khảo

6. Record bài giảng

7. Tổng hợp một số tài liệu khác

Tài liệu môn Nhập môn quản trị sản xuất

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top