tài liệu môn quản trị sản xuất

Tài liệu môn Quản trị sản xuất

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn quản trị sản xuất mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng môn Quản trị sản xuất

2. Đề thi cuối kỳ

3. Bài tập từng chương

4. Bài tập lớn

5. Record môn học

Tài liệu môn Nhập môn kĩ thuật ngành điện

2 thoughts on “Tài liệu môn Quản trị sản xuất”

  1. Hoàng Mạnh Đạt

    yo, sao ko vào xem đc bất kì cái j vậy, bạn đang làm j vậy, ôn thi à?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top