TÀI LIỆU MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ

Tài liệu môn Kinh tế quốc tế

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Kinh tế quốc tế mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng Kinh tế quốc tế

Dưới đây chỉ là minh họa một file, mọi người xem toàn bộ file trong thư mục bên dưới nhé. Gồm bài giảng cô Hải Anh và cô Thủy

2. Bài tập môn học

Dưới đây chỉ là minh họa một file, mọi người xem toàn bộ file trong thư mục bên dưới nhé. Gồm bài giảng cô Hải Anh và cô Thủy

3. Video bài giảng

Tài liệu môn Kinh tế lượng

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top