TÀI LIỆU MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ

EM3140 – Tài liệu môn Kinh tế quốc tế

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Kinh tế quốc tế mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng Kinh tế quốc tế

Dưới đây chỉ là minh họa một file, mọi người xem toàn bộ file trong thư mục bên dưới nhé. Gồm bài giảng cô Hải Anh và cô Thủy

2. Bài tập môn học

Dưới đây chỉ là minh họa một file, mọi người xem toàn bộ file trong thư mục bên dưới nhé. Gồm bài giảng cô Hải Anh và cô Thủy

3. Tài liệu trả phí

Khi mua tài liệu trả phí bạn sẽ được truy cập vào toàn bộ tài liệu đã được chọn lọc như bài giảng record của kỳ trước đó, lời giải một số bài tập; đề thi cuối kỳ, giữa kỳ và lời giải chi tiết tham khảo; đề bài tập lớn và lời giải tham khảo.

Các vấn đề xem hướng dẫn tại: HƯỚNG DẪN

Tài liệu môn Kinh tế lượng

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top