tài liệu môn kinh tế lượng

EM3130 – Tài liệu môn Kinh tế lượng

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Kinh tế lượng mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng Kinh tế lượng

2. Câu hỏi và bài tập ôn tập (đáp án)

3. Báo cáo mẫu (Bài tập nhóm)

4. Tài liệu tham khảo

Tài liệu về phân tích hồi quy và sử dụng phần mềm Eviews

Tài liệu môn Kinh tế đầu tư

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top