tài liệu kinh tế dầu khí

EM4623/24 – Tài liệu môn Kinh tế dầu khí

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Kinh tế dầu khí mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Slide bài giảng kinh tế dầu khí

2. Bài tập nhóm (BTL)

Trong thư mục bao gồm nhiều bài nhóm của các nhóm khác nhau gồm có các file tài liệu và file thuyết trình. Chi tiết các bạn xem trong thư mục nhé.

Minh họa file tài liệu

Minh họa file thuyết trình

2. Tài liệu tổng hợp khác

Bao gồm các tài liệu như: Các văn bản pháp luật, Các file dữ liệu bài giảng,…

Trang tư liệu về dầu mỏ – Khai thác dịch làm bài tập lớn Kinh tế dầu khí

3. Bài tập môn học

4. Đề thi cuối kỳ 20222

Tài liệu môn Kỹ thuật đo lường

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top