Tài liệu Kỹ thuật đo lường

Tài liệu môn Kỹ thuật đo lường

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Kỹ thuật đo lường mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Slide bài giảng

slide bài giảng kỹ thuật đo lường

Trong thư mục bao gồm nhiều file slide bài giảng của các thầy cô. Các bạn vào trong để xem chi tiết nhé

2. Đề thi kỹ thuật đo lường

Trong thư mục bao gồm nhiều file đề thi khác nhau, mình chỉ demo một file còn toàn bộ các bạn xem trong thư mục nhé.

3. Bài tập KTĐL

Trong thư mục bao gồm nhiều file bài tập khác nhau, mình chỉ demo một file còn toàn bộ các bạn xem trong thư mục nhé.

4. Giáo trình KTĐL tham khảo

5. Tài liệu thí nghiệm kỹ thuật đo lường

4. Tài liệu tham khảo thêm

Tài liệu môn Hoá học polime silicon

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top