Tài liệu môn Truyền động điện

Tài liệu môn Truyền động điện

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Truyền động điện – trường điện – điện tử Đại học Bách khoa Hà Nội mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng truyền động điện

Trong thư mục gồm nhiều file bài giảng, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

2. Sách Bùi Quốc Khánh

3. Bài tập truyền động điện

4. Tài liệu ôn giữa kỳ

5. Tài liệu ôn cuối kỳ

Trong thư mục bao gồm nhiều đề của các thầy cô, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

đề thi cuối kỳ truyền động điện

Tài liệu môn Chi tiết máy (ME3090 + ME3101)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top