Tài liệu môn Xử lý tín hiệu HUST

Tài liệu môn Xử lý tín hiệu HUST

Tài liệu HUST (Tailieuhust.com) tổng hợp các file tài liệu học môn Xử lý tín hiệu của HUST Đại học Bách khoa Hà Nội và một số nguồn khác mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng

Có bài giảng của thầy Lã Thế Vinh và Nguyễn Hồng Quang

2. Bài tập xử lý tín hiệu

3. Đề thi giữa kỳ

Trong thư mục tổng hợp rất nhiều đề thi giữa kỳ môn xử lý tín hiệu, mọi người vào xem nhé

4. Đề thi cuối kỳ

Trong thư mục tổng hợp rất nhiều đề thi cuối kỳ, mọi người vào xem nhé

ĐỀ THI XỬ LÝ TÍN HIỆU HUST

5. Giáo trình

6. Tài liệu Matlab

Tài liệu môn truyền thông đa phương tiện HUST

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top