Tài liệu môn kỹ thuật điện CTTT

Tài liệu môn kỹ thuật điện CTTT

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu kỹ thuật điện CTTT dành cho chương trình tiên tiến mà mình sưu tầm được.

Mặc dù tài liệu lấy từ lớp kỹ thuật điện CTTT nhưng mình thấy các bài giảng lẫn video đều sử dụng tiếng việt nên các chương trình chuẩn kỹ thuật điện cũng có thể tham khảo nhé.

1. Tuần 1 kỹ thuật điện CTTT

Slide bài giảng tuần 1 – Khái niệm về mạch điện

Video tóm tắt bài giảng tuần 1

2. Tuần 2 – Mạch điện xoay chiều 1 pha

Slide bài giảng tuần 2

Bài tập luyện tập cương 2 (phần 1)

Video khái niệm dòng điện xoay chiều

Video giá trị hiệu dụng dòng điện

Video biểu diễn đại lượng xoay chiều hình sin

Video giải mạch điện xoay chiều hình sin

3. Tuần 3 – Công suất mạch điện xoay chiều

Slide bài giảng tuần 3

Bài tập luyện tập cương 2 (Phần 2)

Video công suất mạch điện xoay chiều

Video ví dụ cho video trên

Video về bù công suất

4. Tuần 4 – Phương pháp giải mạch điện

Slide bài giảng

Videp phương pháp dòng điện nhánh: Video link

Video phương pháp dòng điện vòng: video link

Video phương pháp điện áp 2 nút: Video link

Video phương pháp xếp chồng: Video link

5. Tuần 5 – Mạch điện xoay chiều 3 pha

Slide bài giảng

Video khái niệm về nguồn xoay chiều 3 pha

Video ví dụ về nguồn xoay chiều

Video ví dụ về các nối nguồn

Video phương pháp giải mạch 3 pha Y-Y

Video phương pháp giải mạch 3 pha D-D

6. Tuần 6 – Công suất 3 pha (Kỹ thuật điện CTTT)

Slide bài giảng

Video công suất mạch điện xoay chiều 3 pha

Video ví dụ 1

Ví dụ 2

Ví dụ 3 (Kỹ thuật điện CTTT)

7. Tuần 7+8 – Máy biến áp

Slide bài giảng

Video Khái niệm chung về MBA

Nguyên lý làm việc của MBA

Ví dụ 7.1 và 7.2

Mô hình toán và sơ đồ thay thế

Thí nghiệm không tải và ngắn mạch

Ví dụ về 2 phần trên

8. Tuần 10 – Máy biến áp (tiếp)

Slide bài giảng

Video Chế độ làm việc của MBA_ Độ sụt áp

Chế độ làm việc của MBA_ hiệu suất

Ví dụ phần trên

MBA 3 pha và ví dụ

9. Tuần 11 – Động cơ điện không đồng bộ

Slide bài giảng

Video Cấu tạo và nguyên lý làm việc của ĐC KĐB:

Tính tốc độ đồng bộ, hệ số trượt

Sơ đồ thay thế và quá trình năng lượng

Tính toán các thông số cơ bản của ĐC KĐB

Năng lượng và hiệu suất của ĐC KĐB

10. Tuần 12 – Động cơ điện không đồng bộ (tiếp)

Slide bài giảng

Video Mô men điện từ của ĐC KĐB

Ví dụ Tính mô men điện từ của ĐC KĐB

Mở máy của ĐC KĐB

Ví dụ Kiểm nghiệm các phương pháp mở máy ĐC KĐB

11. Tuần 13 – Máy điện 1 chiều

Slide bài giảng

Video Nguyên lý làm việc và phương trình cơ bản MĐ 1C

Ví dụ Tính toán thông số cơ bản của động cơ một chiều

Mở máy của ĐC 1 chiều

Ví dụ Tính điện trở phụ mở máy ĐC1C

Tài liệu môn Introduction to ICT -CTTT

Toàn bộ bài giảng, tài liệu được trích dẫn tại: https://sites.google.com/view/dr-anh-nguyens-classes/k%E1%BB%B9-thu%E1%BA%ADt-%C4%91i%E1%BB%87n?authuser=0

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top