tài liệu môn quản trị chiến lược

EM4416 – Tài liệu môn Quản trị chiến lược

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn quản trị chiến lược mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng môn Quản trị chiến lược

Dưới đây là tổng hợp các bài giảng môn quản trị chiến lược của các thầy cô trường mình (3 bộ)

2. Bài tập lớn QTCL

Dưới đây là tổng hợp các bài tập lớn (bài tập nhóm) gồm file word và excel môn QT chiến lược kỳ trước cho mọi người tham khảo nhé. Toàn bộ trong thư mục

3. Đề thi giữa kỳ và cuối kỳ sưu tâm

4. Tài liệu ôn tập

5. Bài tập tình huống

Tài liệu môn Quản trị sản xuất

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top