kinh tế vi mô tài liệu

Tài liệu môn Kinh tế vi mô đại cương

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu kinh tế vi mô mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Slide bài giảng kinh tế vi mô

2. Đề thi mẫu cuối kì kinh tế vi mô

Tài liệu môn Kinh tế vĩ mô

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top