tài liệu pháp luật đại cương

EM1170 – Tài liệu môn Pháp luật đại cương

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu pháp luật đại cương EM1170 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Slides bài giảng Pháp luật đại cương

Dưới đây là tuyển tập các slides bài giảng của các thầy cô như cố Yến, cô Dương, thầy Lâm, cô Hằng mà mình sưu tầm được. Các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

2. Full tài liệu PLĐC – CLB Hỗ trợ học tập (ngon, mới nên dùng)

2.1. BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (THI GIỮA KỲ)

Các bạn ôn thi giữa kỳ thì không nên bỏ qua tài liệu này nha.

2.2. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG (CÓ CÁCH LÀM) – CK

2.3. TỔNG HỢP QUIZ TRẮC NGHIỆM (QUIZ ONLINE) VÀ ĐÁP ÁN ÔN TẬP (FILE)

Quizz 01

Quizz 02

Quizz 03

Quizz 04

Quizz 05

Quizz 06

Quizz 07

Quizz 08

Quizz 09

3. Đề cương ôn tập Pháp luật đại cương

Trong thư mục này bao gồm nhiều file đề cương ôn tập khác nhau, các bạn vào trong để xem chi tiết nhé mình chỉ demo một file thôi.

4. Bộ câu hỏi và đáp án trắc nghiệm đúng sai (cũ)

Ở đây có hai bộ câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, mình để chúng trong cùng một folder.

Bộ thứ 2

5. Một số đề thi cuối kì sưu tầm (HA)

7. Đáp án LMS pháp luật đại cương

ĐÁP ÁN LMS PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Tài liệu môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

2 thoughts on “EM1170 – Tài liệu môn Pháp luật đại cương”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top